Donderdag: 23 Julie 2020

Lees die koerantartikel (newspaper article) op bl.177 en beantwoord die vrae (bl.178) ager in jou werkboek. Voltooi ook Taal in konteks (bl.178) voor in jou werkboek.

Scroll to Top

Login Help

Please fill in the learner’s details below, and we will get back to you as soon as possible!