Woensdag

Kyk na die inligting oor Kenmerke van ‘n gedig 1 en 2 (it is also in the back of your book).

Lees die Vis & Tjips gedig aktiwiteit en beantwoord die vrae.

Scroll to Top

Login Help

Please fill in the learner’s details below, and we will get back to you as soon as possible!