Woensdag

Voltooi die hersiening aan die voorkant (front of) van jou werkboek.

AKTIWITEIT VIR DIE DAG:

Lees hoofstuk 5 van Vis & Tjips en beantwoord die vrae vanuit die werkboek. 

Read chapter 5 of Vis & Tjips and answer the questions from the workbook.

HERSIENING/REVISION:

Skryf die volgende sinne oor deur om te begin met tyd word wat gegee is:

  1. Die seun skop die bal vinnig oor die veld.

Vandag___________________________________________

Môre ____________________________________________

Gister____________________________________________

  • Billy eet die pizza lekker in die restaurant.

Nou______________________________________________

Laas week_________________________________________

Volgende maand____________________________________

Skryf die sinne oor deur om met tyd te begin:

  1. Paricia speel later sokker op die veld.

__________________________________________________

  • Die meisies eet volgende week by Roman’s pizza.

__________________________________________________

Scroll to Top

Login Help

Please fill in the learner’s details below, and we will get back to you as soon as possible!