Maandag: (18 Mei 2020) Toets vir Sinne wat met (T) begin

  1. Skryf die volgende sinne deur om met die tyd frase (time phrases) te begin.

Scroll to Top

Login Help

Please fill in the learner’s details below, and we will get back to you as soon as possible!